Algemeen
Dukenburg.nl is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de website. Dukenburg.nl respecteert de privacy van de bezoekers, haar gebruikers en haar geregistreerde gebruikers.

Doeleinden verwerking
Dukenburg.nl verzamelt en verwerkt via de website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. om geregistreerde gebruikers gelegenheid te geven om agenda-items in te voeren en te uploaden op en naar de website
  2. om geregistreerde gebruikers te informeren over ontwikkelingen op de website en aanverwante systemen
  3. om geregistreerde gebruikers te benaderen voor aanvullende informatie aangaande de agenda of persberichten 
  4. om via een mailinglijst wekelijks abonnees de agenda en aanverwante relevante informatie te sturen 

Uitsluitend indien de bezoeker Dukenburg.nl daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan Dukenburg.nl de contactgegevens van de bezoeker verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten. 

Verwerkte persoonsgegevens
Dukenburg.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website ten behoeve van de mailing:

  1. naam
  2. e-mail;

Dukenburg.nl verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de website van de geregistreerde gebruikers en organisaties:

  1. naam organisatie
  2. naam contactpersoon
  3. openbare contactgegevens zoals bezoekadres en website
  4. zakelijke contactgegevens zoals telefoonnummer en postadres

Op verzoek van een gebruiker verstuurt Dukenburg.nl berichten (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) naar de door de geregistreerde gebruikers op te geven ontvangers.

Dukenburg.nl publiceert alleen contactgegevens van geregistreerde gebruikers op de website, die al openbaar op de website staan van de gebruiker, of die de gebruiker zelf heeft opgegeven

Dukenburg.nl verwerkt zakelijke gegevens uitsluitend ten behoeve van administratie en intern gebruik.

Grondslag en belangen van derden
Gebruikers geven door plaatsing van hun gegevens toestemming voor de in bovenstaande artikelen beschreven gegevensverwerkingen.

Mooi als je dit zou willen delen: